אתה

שנמצא שם בשבילי כל הזמן.
שגדל וצומח איתי כבר שנים.
שמכיר אותי מתחילת הדרך.
שמקבל אותי בימים הטובים יותר והטובים פחות.

 שמחכה לי בלילות כשאני ישנה.
שמצפה לבואי כל בוקר.
שנותן לי בסיס לעמוד עליו
שמזין אותי
שמכיל אותי
שנותן לי מרחב יצירה והתפתחות.
שמאפשר לי לפרוס כנפיים ולעוף.

היום אני רוצה לומר לך תודה.
על מה שאתה נותן לי
ומאפשר לי
על הדרך שאתה הולך איתי.
על העבר, ההווה והעתיד.

לא יכולה לדמיין חיים בלעדיך.

סטודיו יקר שלי
תודה