EO BOOK TOUR


בסוף קיץ 2018 יצא שליח מטעם ארגון היזמים האירופאי למסע של 30 יום באירופה.

מטרת המסע היתה לתעד 100 סיפורי יזמים לספר השראה אחד גדול.
תהליך העבודה כלל יצירת לוגו ייעודי למסע הנשען על המותג העולמי EO - Entrepreneurs’ Organization .

בתהליך המיתוג שילבתי שפה גרפית ששומרת על הקו המקצועי של ארגון היזמים האירופאי, אך נתתי לכל הניראות טוויסט קליל ואישי יותר שישקף את מהות המסע.

יצרתי שפה טיפוגרפית נקיה, הוספתי צבע משלים לצבעוניות המותג הקיים והתקבלה ניראות בולטת שליוותה את המסע ליצירת הספר.

כמו כן עיצבתי אתר שתיעד את המסע וישמש פלטפורמה עתידית למכירת הספר.