עמותת אד"ל


עמותת אד“ל מספקת תמיכה חברתית, שיקומית וטיפולית למשפחות שכולות אשר איבדו אדם יקר ואינן מוגדרות כנפגעי פעולות איבה.

העמותה הוקמה על ידי אדווה ביטון אשר איבדה את ביתה אדל לפני 3 שנים בפיגוע אבנים.

המסרים של העמותה הם מעצימים ותומכים. לקום ולצמוח חזרה מהמקום הכואב. מתוך האובדן הגדול למצוא את האור והכוח לחזור לחיים ולתת.
לתת לעצמינו, לתת לאחרים, לעשות טוב ולהביא אור במקום חושך.

ערכי הליבה: צמיחה והעצמה, עשיית טוב, ערבות הדדית.

תהליך המיתוג כלל יצירת לוגו חדש באיור ידני הגדרת צבעוניות חדשה, עיצוב אתר חדש, איור אישי של אדל שמשמש בחומרים הגרפים, ועיצוב חומרי שיווק ופירסום שונים.

תהליך נוסף המתבצע מאחורי הקלעים הוא מיתוג משאית לעמותה שתשמש מרכז נייד מוסיקלי לתמיכה במשפחות.