Chakra Overtone Drum


ה COD - Chakra Overtune Drum - הוא כלי נגינה טיפולי.

זהו תוף לשונות שצליליו מכוונים לתדרים של הצ’אקרות - מרכזי האנרגיה בגוף האדם.

התדרים, שמכוונים לתדרים שהגוף שלנו מפיק, יוצרים בתוכינו תנועה. לכן העבודה עם התוף מאפשרת יצירת שינוי וריפוי לאלו המבקשים ללכת דרך פנימה אל תוך עצמם.

ייחודיותו של התוף והבשורה שהוא מביא איתו, ביקש התייחסות מיוחדת לתהליך יצירת הלוגו. כדי לדייק את העבודה בזמן יצירת הלוגו, השמעתי בסביבת העבודה שלי תדרי צא'קרות. צלילים המכוונים למרכזי האנרגיה של הגוף.

בנגינה על התוף נוצר מעין תהליך של כיוונון הגוף מחדש לתדרים הנכונים לכן השאיפה היתה שהלוגו ישקף גם את הצלילים שהתוף מפיק וגם את מי ששומע אותם. שניהם תלויים אחד בשני ומתקיימים אחד בזכות השני.

הלוגו שיצרתי כולל את צורת הלשונות בתוף הפיזי ובמרכזם האדם. השומע. המנגן. זה שמושפע מצליליו של התוף. זה שצולל לתוך התדרים.

כשהגשתי את הסקיצה ליוצרי התוף, התגובה היתה מעבר למצופה. "אנחנו עפים על זה! זה כל כך מדוייק! בדיוק מה שרצינו לראות!". 
יחד נכנסנו לכמה ימים של דיוק הפונטים והצבעוניות, והלוגו היה מוכן.

הלוגו קיים כבר כ 4 שנים, התוף והעבודה איתו הולכת ומתפתחת בכל העולם וזה אחד הפרוייקטים שאני הכי גאה לקחת חלק בהם, וממשיכה ללוות את ה COD בכל החומרים העיצוביים שהפרוייקט זקוק להם.


תהליך המיתוג כלל יצירת לוגו, שפה גרפית, בחירת צבעוניות המסמלת את צבעי הצ’אקרות, עיצוב מוצרים נלווים (תיק, מקלות, לוחיות מתכת) וחומרים שיווקיים (ברושורים, כרטיסי ביקור).

בנוסף נעשה מיתוג לכלי נוסף מאותה משפחה - ה CODHARP  - נבל המורכב מצינורות מתכת המכוונים לצלילי הצ’אקרות.