Chakra Overtone Drum

ה COD - Chakra Overtune Drum הוא כלי נגינה טיפולי. זהו תוף לשונות שצליליו מכוונים לתדרים של הצ’אקרות - מרכזי האנרגיה בגוף שלנו.

תהליך המיתוג כלל הבנה עמוקה של הכלי ויחודו, יצירת לוגו, שפה גרפית, בחירת צבעוניות המסמלת את צבעי הצ’אקרות, עיצוב מוצרים נלווים (תיק, מקלות, לוחיות מתכת) וחומרים שיווקיים (ברושורים, כרטיסי ביקור).
בנוסף נעשה מיתוג לכלי נוסף מאותה משפחה - ה CODHARP  - נבל המורכב מצינורות מתכת המכוונים לצלילי הצ’אקרות.